Symbol - Už je v dobrých rukou

Už je v dobrých rukou.