Lísteček - Neprodejný

 Oblíbil jsem si u nás v parku Javor, kde bylo možné se schovat pod hromadou listí, kterými se strom pyšnil. Byla tam jedna objemná větev, která zasažení bleskem neustála. Přemýšlel jsem nad ní celou noc a vznikl rituál, oživit tuto mrtvou větev. Druhý den na to jsem odebral přiměřený kus větve a věděl, že bude muset být sušena nějaký ten rok.
Dřevo se dělí na vodu volnou a vázanou. Voda volná se vypaří za přirozených podmínek za pár měsíců. Ale voda vázaná potřebuje čas i několik let. Jsou různé finty jak proces urychlit, ale to vše udělá příroda sama a nástroj má pak svého ducha.
Když jsem nástroj vyrobil, nebylo v mých myšlenkách, co na něj namaluji. Po rozeznění většinou cítím, co k tomu nástroji patří nebo jak bude vypadat. Jestli bude čistý nebo s provázky s kresbou nebo dokonce i něco na něj vyřezat. Když jsem šel z dílny, moje chůze mne vedla ke stromu, kde byla odebrána větev. A pak to přišlo, viděl jsem větev, jak ještě bojuje a snaží se ozdobit listy. Tak mne napadlo, že tento list také dříve patřil k tomuto nástroji...............................
Přistupuji ke stromu. Větev už tu není. Jsem tu jenom já, rozezněn a stávající se větví tohoto stromu.
Děkuji za tento zážitek. 
 Ladění-F# lehce hratelný zvučný nástroj, pronikavé vibrace.