Nějaký ten čas se zajímám i o zvuk v kovu. Je to pro mě zas jiná zkušenost dostávat z jiného materiálu zvuky za pomocí sluchu a rezonance materiálu. Je to vlastně stejné jako u dřeva. Jako každý strom má své vyjádření tónu tak i kov má své vyjádření. Z toho plyne, že ocelový gong může mýt krásný zvuk, stejně jako bronz nebo mosaz. Je to o zpracovaní a tisíce úderů, než se člověk dostane k sladění. Vytvořil jsem si vlastní tvar, abych zachoval základní tón při hraní. Proto se na něj dá hrát i jako na rytmický nástroj. Každý úder při výrobě je jedinečný a mění zvuk gongu, ale zároveň je nevratný. Nástroje jsou ručně tepané a podle rezonance měním tvar do výsledného zvuku, který  pak ještě ladím, abych vytáhl a rozdělil alikvotní tóny. Materiály můžou být různé od oceli až po bronz. Gongy dělám jen výjimečně a občas se někdo najde koho to zaujme. Dokonce byli i lidé, které překvapil  zvuk metrového gongu z oceli. Pokud bude nějaký gong k mání, dám ho sem do prodeje. Pomůže mi to se dostat k dalšímu materiálu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!